+420 603 539 020
8d598fc93ee7ccd51e697fa67b50e253.jpg

Již více než 800 let trvá historie dobývání rud v Krušných horách na obou stranách česko-saské hranice.

Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice je skarnový revír Zlatý Kopec (dřívější název Kaff), nacházející se ve strmém svahu nad pravým břehem Zlatého potoka, v bezprostřední blízkosti státní hranice s Německem.

Zlatý Kopec se nachází nedaleko známého horského střediska, nejvýše položeného města ve střední Evropě, Božího Daru. Již od dvacátých let 16. století se zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i zinku. Celé návrší Kaff s nesčetným množstvím povrchových dobývek, odvalů, zabořených šachet a štol si zachovalo autentický charakter historické montánní krajiny. I proto bylo toto území prohlášeno, v rámci krajinné památkové zóny, za chráněnou kulturní památku České republiky a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge / Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Největším dolem revíru Zlatý Kopec - Kaff byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších přestávek od 16. století do 70. let 19. století. Ještě ve 20. letech a znovu v 50. - 60. letech 20. století zde byl prováděn hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde. V tomto směru je důl Johannes naprosto výjimečný. I tyto unikátní komory, z nichž největší má půdorysné rozměry 60 x 20 m, při výšce 10 až 12 m, si nyní může prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí dolu Johannes, jejž město Boží Dar za pomoci dotace z programu Cíl 3 Evropské unie zpřístupnilo pro veřejnost.

Projděte 500 let důlní historie za dvě hodiny!

Historie těžby

Die Lagerstätte befindet sich an der Flanke eines Bergkamms namens Kaff (heute Daremný). Ab dem 16. Jahrhundert wusste man von ihr...

Číst dál...

Technika těžby

Otvírka ložiska se dělala kombinací svislých nebo úklonných jam a štol. Způsob jejich rozmístění byl dán průběhem a morfologií ložiska a velikostí...

Číst dál...

Způsob dobývání

Subhorizontálně uložená ložiska s velkou mocností byla až do zavedení moderních způsobů těžby dobývaná metodou tzv. šíření...

Číst dál...

Důlní výztuž

Důlní díla byla až do průmyslové revoluce zajišťována dřevěnou důlní výztuží. To kladlo vysoké nároky na spotřebu dřeva, o které doly často...

Číst dál...